Nieuws

Door Jan Spooren op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

De regering-Michel gaat het voor zieken gemakkelijker maken om terug te keren naar hun werk. De N-VA wil verder gaan en pleit voor flexibele banen voor zieken. Veel zieke werknemers willen graag opnieuw aan de slag gaan, maar ze zien het niet zitten om meteen hun oude werkritme op te nemen. Via de …

Door Jan Spooren op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid

Vraag In tijden waar er structurele veranderingen worden doorgevoerd, en waar het beleid fundamenteel andere keuzes maakt om onze welvaart ook naar de toekomst toe te vrijwaren, is het normaal dat er enige ongerustheid ontstaat. Maar wie de cijfers en feiten beter kent, ziet meteen dat het …

Door Jan Spooren op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Ziekte, Uitkeringen, Personen met een beperking

Kamerlid Jan Spooren heeft op een symposium in het parlement zijn wetsvoorstel toegelicht over de invoering van een stelstel van arbeidsintegratiejobs. Voor langdurig zieken en mensen met een handicap verlaagt het de drempel naar werk. Voor bedrijven biedt het een oplossing om hun arbeidscapaciteit …

Blikvangers

 • Zijn er lichtere jobs voor iedereen?

  De N-VA wil met een positief verhaal van werkbaar werk en eindeloopbaanplannen een oplossing bieden voor zowel de mensen in zware beroepen als voor het pensioenstelsel in zijn geheel. Voor zij die het debat gisteren in de Zevende Dag willen (her)bekijken.
 • Zwaar beroep? Alleen als er nog geld voor is

  Zeg niet langer 'zwaar beroep', maar 'zwaar werk'. De regering stapt af van de lijst met jobs die zo belastend zijn dat je vroeger met pensioen mag. Er wordt voortaan naar de jobinhoud gekeken, op basis van vier criteria. Maar alles hangt af van hoeveel geld voorhanden is
 • Arbeidsintegratiejobs? Interview met bedenker Jan Spooren

  Heb je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een ziekte- en invaliditeitsuitkering? Wil je toch (weer) proberen aan de slag te gaan in een gewoon betaald werk? Dan wordt veel te snel je uitkering ingetrokken. Veel mensen kiezen er voor om dan toch maar niet die stap naar werk te zetten. Parlementslid Jan Spooren wil aan dit probleem iets doen. Hij bedacht een systeem waarbij je werken en een uitkering kan combineren. Of toch voor een periode van 2 jaar, en voor maximum 84 uur per maand. Een oplossing? GRIP wilde het idee beter leren kennen en zocht Jan Spooren op.
 • Klachtenformulier Taalproblemen Hulpdiensten in de Druivenstreek

  Het is jammer genoeg een gekend probleem in de Druivenstreek: hulpdiensten die vanuit Brussel of Wallonië in Vlaanderen opereren en het Nederlands onkundig zijn. Om deze onaanvaardbare situatie verder aan te pakken, is het verzamelen van getuigenissen en bewijsmateriaal van groot belang. Daarom heeft Burgemeester van Tervuren en N-VA Kamerlid Jan Spooren een online centraal verzamelpunt voor klachten gecreëerd. Zo kunnen we aantonen dat dit probleem structureel is, en wordt er meer druk gezet op de bevoegde politici en de hulpdiensten zelf.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief