Nieuws

Door Jan Spooren op 15 november 2017, over deze onderwerpen: Pensioenen

‘Er is maar één groep die niet klaagt: de werkgevers’ Het regent nieuws over de pensioenen. Maatregelen worden aangekondigd, genomen, maar ook uitgesteld of teruggedraaid. Verwarring en ongenoegen, bij publiek én politici, zijn vaak het gevolg. Knack bracht Jan Spooren en Kim De Witte samen, …

Door Jan Spooren op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen

Mensen die langer dan 45 jaar werken, zullen een hoger pensioen krijgen. Dit zal de levensstandaard van veel toekomstige gepensioneerden echt verhogen. Zij kunnen gemiddeld 52 euro per maand extra pensioen opbouwen voor elk jaar dat zij langer werken bovenop een volledige loopbaan. “Deze maatregel …

Door Jan Spooren op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Ziekte

Cijfers van de Christelijke mutualiteiten tonen aan dat re-integratieplannen voor langdurig zieken nood hebben aan extra maatregelen en een multidisciplinaire aanpak. Kamerlid Jan Spooren: “Het re-integratieplan is een uitstekend instrument, maar bijkomende maatregelen kunnen meer langdurig zieken …

Blikvangers

  • Klachtenformulier Taalproblemen Hulpdiensten in de Druivenstreek

    Het is jammer genoeg een gekend probleem in de Druivenstreek: hulpdiensten die vanuit Brussel of Wallonië in Vlaanderen opereren en het Nederlands onkundig zijn. Om deze onaanvaardbare situatie verder aan te pakken, is het verzamelen van getuigenissen en bewijsmateriaal van groot belang. Daarom heeft Burgemeester van Tervuren en N-VA Kamerlid Jan Spooren een online centraal verzamelpunt voor klachten gecreëerd. Zo kunnen we aantonen dat dit probleem structureel is, en wordt er meer druk gezet op de bevoegde politici en de hulpdiensten zelf.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief