Aanpassen gelijkgestelde periodes is noodzakelijk

Door Jan Spooren op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen

Voortaan worden alle gewerkte jaren, ook die na het 45e loopbaanjaar, meegeteld. Ook wie nu in brugpensioen zit, kan door terug aan de te slag gaan, zijn pensioen verder opbouwen en laten stijgen na 45 loopbaanjaren. “Dit is duidelijk een verbetering voor wie een lange loopbaan heeft en al die tijd heeft bijgedragen aan onze sociale zekerheid en een mooie manier om werken meer te belonen”, zegt Kamerlid Jan Spooren.

Wie 45 jaar gewerkt heeft, zal geen extra pensioenrechten opbouwen als hij/zij op dat moment werkloos is of in SWT (brugpensioen) zit. Indien we dit niet doen, kunnen mensen in brugpensioen of in werkloosheid meer pensioenrechten opbouwen dan iemand die zijn volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt heeft.

Gelijkgestelde periodes aanpassen

Vier op de tien mannelijke werknemers heeft zo een loopbaan van meer dan 45 jaar. Dit komt omdat jaren als werkloze of SWT meetellen als gewerkte jaren voor de pensioenopbouw. Dit blijkt ook uit recente cijfers van het ABVV: op een gemiddelde loopbaan van 42 jaar bij mannen bestaat 13 jaar uit gelijkgestelde periodes (ziekte, SWT, werkloosheid,…) en zijn er slechts 29,1 jaren effectief gewerkt.

Band pensioen-werken versterken

Als we de band tussen het aantal gewerkte jaren en de pensioenuitkering willen versterken, is het noodzakelijk om de gelijkgestelde periodes aan te passen. Om deze overgang vlot te laten verlopen, zijn er wel uitzonderingen voorzien. Zo zal wie op 1 september 2017 reeds 45 loopbaanjaren op de teller heeft (inclusief SWT of brugpensioen), zijn pensioen berekend zien in het oude systeem. Daarnaast is er een uitzondering voor wie een loopbaan van 45 jaar heeft en nog jonger is dan 60 jaar.

“De oppositie doet alsof er bespaard wordt op de pensioenen, maar de pensioenuitgaven stijgen elk jaar”, benadrukt Spooren. Deze regering wil, in tegenstelling tot de vorige, de kosten van de pensioenen onder controle houden. Dat is de enige manier om de vergrijzing aan te pakken en ervoor te zorgen dat ook volgende generaties een pensioen zullen krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is