Akkoord langdurig zieken vraagt verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers

Door Jan Spooren op 22 december 2015, over deze onderwerpen: Werken, Ziekte
Akkoord langdurig zieken vraagt verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers

De federale regering heeft het advies van de sociale partners gevolgd voor de re-integratie van langdurig zieken in de arbeidsmarkt. De N-VA kan zich in dat akkoord vinden en blijft het van nabij opvolgen. “De komende maanden zullen we zelf voorstellen lanceren om werkgevers en werknemers aan te zetten tot re-integratie”, zegt Kamerlid Jan Spooren, die benadrukt dat deze structurele hervorming nodig is om de ontsporing van de kost van langdurig zieken onder controle te krijgen. Bij ongewijzigd beleid zou die ontsporing tegen 2018 een meerkost van 1,8 miljard betekenen.

Spooren is in de eerste plaats tevreden dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) haar eenzijdige sanctievoorstel voor langdurig zieken heeft ingetrokken in ruil voor een evenwichtig systeem voor werknemers én werkgevers. De concrete inhoud van dat systeem wordt uitgewerkt in het voorjaar van 2016, zodat het uiterlijk in juni kan worden ingevoerd. “Wij pleiten voor een systeem waarbij zowel werknemers als werkgevers financiële prikkels krijgen als ze actief of onvoldoende meewerken aan de re-integratie”, verklaart Spooren. “Je kunt onmogelijk alleen de werknemers stappen daartoe laten zetten en de werkgevers ongemoeid laten. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren.”

Besparing essentieel

Voor de termijn voor de opstart van een re-integratieplan houdt de regering vast aan het regeerakkoord. Ten laatste drie maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid moet zo’n plan worden opgestart. “Het is de enige manier om de hoge doorstroom van ziekte naar invaliditeit tegen te gaan”, meent Spooren. Essentieel voor hem is ten slotte dat het afgesproken budgettaire rendement wordt gerealiseerd. Concreet betekent dat een besparing van 56 à 100 miljoen in 2016, die zou oplopen tot 500 miljoen in 2018.

In De Zevende Dag gaf Jan Spooren eerder al eens zijn visie op de re-integratie van langdurig zieken. Bekijk dat debat hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is