Arbeidsintegratiejobs verlagen drempel voor langdurig zieken en gehandicapten (N-VA)

Door Jan Spooren op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Financiering Sociale Zekerheid

N-VA-Kamerlid Jan Spooren heeft woensdag op een symposium in het parlement zijn voorstel toegelicht over de invoering van een stelstel van arbeidsintegratiejobs. Dat stelsel moet voor langdurig zieken en mensen met een handicap de drempel naar werk verlagen. Het gaat om een kader voor 'werk-op-maat'-oplossingen waarbij de mensen hun uitkering behouden en toch een loon krijgen voor de uren dat ze werken. De werkgever betaalt enkel de gepresteerde uren. Een 'win-win-win'-situatie voor werknemer, werkgever en de sociale zekerheid, vindt Spooren.

 

De arbeidsintegratiejobs zijn gericht op werknemers die in de voorbije 18 maanden minstens 12 maanden geheel of gedeeltelijk afhankelijk geweest zijn van een ziekte- of invaliditeitsuitkering en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten. Zij behouden hun uitkering en de sociale voordelen die daaraan verbonden zijn, maar ontvangen ook een loon voor uren die zijn presteren. Daarop dient een compensatiebijdrage aan de sociale zekerheid betaald te worden van 25 procent in het eerste en 30 procent voor het tweede jaar. De werkgever en werknemer sluiten een raamcontract waarin de arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving is opgenomen. De registratie van het aantal gepresteerde uren gebeurt via het Dimona-systeem, dat zijn deugdelijkheid reeds bewezen heeft in bepaalde sectoren en ook gebruikt wordt bij flexijobs. Spooren beperkt de arbeidsintegratiejob tot een periode van maximaal 2 jaar en 2.000 uur, wat neerkomt op maximum 84 uur per maand of 56% van een VTE. De duur kan eventueel nog verlengd wordt na een evaluatie. De werkgever kan hoogstens 20 procent van het personeelseffectief invullen met dergelijke jobs. Volgens Jan Spooren heeft zijn voorstel kans op slagen omdat het in de lijn ligt van het regeerakkoord en aansluit bij andere bestaande systemen. Vandaag zijn er teveel hinderpalen voor langdurig zieken en gehandicapten om aan de slag te gaan, zoals de administratieve rompslomp bij progressieve werkhervatting of het risicio om de uitkering te verliezen indien de werkhervatting niet lukt. Werkgevers zijn ook terughoudend omdat zij het risico lopen een gewaarborgd loon of opzegvergoeding te moeten betalen. Spooren wil met de coalitiepartners overleggen over een definitieve versie van zijn wetsvoorstel en dat dan gezamenlijk indienen in het parlement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is