'Bacquelaine was beter een Vlaming geweest'

Door Jan Spooren op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Pensioenen

De hele pensioendiscussie frustreert de N-VA. 'Achter die hervorming schuilt wel een globale visie, alleen krijgt minister Bacquelaine ze niet uitgelegd.'

De Standaard - Christof Vanschoubroek

Brussel - Niemand twijfelt eraan dat in ons vergrijzend land aan de pensioenen gesleuteld moet worden om het systeem betaalbaar te houden. Langer werken is het mantra dat al jaren klinkt. En burgers zijn best bereid om een hervorming die wat pijn doet te slikken, zolang duidelijk is waar die naartoe gaat en of ze garanties biedt voor de toekomst. Maar door het gekrakeel over de pensioenen leeft nu het gevoel dat de regering tersluiks met een rist maatregelen ons pensioensysteem aan het ontmantelen is.

'Ik ben het helemaal niet eens met Frank Vandebroucke die stelt dat deze regering geen globale visie op de pensioenen heeft', zegt Jan Spooren, de pensioenspecialist van de N-VA. 'Wat deze regering bewust niet probeert, is om in één keer de hele hervorming erdoor te jagen. Het verleden heeft geleerd dat die aanpak garant staat voor een mislukking. Wij hervormen stap voor stap.'

Spooren wijst erop dat de regering-Michel er resoluut voor gekozen heeft om iedereen langer aan de slag te houden. 'Zo werd de pensioenleeftijd opgetrokken, maar tegelijkertijd neemt deze regering ook maatregelen om het werk werkbaar te houden. Een ander uitgangspunt is dat voor de pensioenopbouw werken altijd meer beloond moet worden dan niet werken. En wie na een carrière van 45 jaar wil blíjven werken, moet daarvoor een extra krijgen.'

Geen draagvlak

Pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) slaagt er niet in om een draagvlak te creëren voor de hervorming, zeker niet in Vlaanderen. En het is net in Vlaanderen dat de vergrijzing toeslaat, zwaarder dan in Brussel en Wallonië. 'Hij was beter een Vlaming geweest', zegt Spooren. 'Hij spreekt amper Nederlands en ook in het Frans krijgt hij het moeilijk

uitgelegd. Hij heeft zijn kennis in de materie gaandeweg wel opgebouwd en heeft bovendien een goed kabinet. Het ontbreekt hem ook niet aan daadkracht.'

'Het zou helpen als de premier zelf meer zou communiceren over de pensioenhervorming', zegt Spooren nog. 'Hij spreekt goed Nederlands en is een goede communicator.'

Bij Vincent Van Quickenborne, Open VLD-kamerlid en voormalig minister van Pensioenen, klinkt een gelijkaardig geluid. 'Bacquelaine heeft al een goed parcours gereden en grote delen van het regeerakkoord uitgevoerd. Zijn hervormingen dragen in grote mate bij tot het opvangen van de vergrijzingskosten, meer nog dan de hervormingen die ik bijvoorbeeld in de tripartite kon doorvoeren.'

'Maar dat hij het Nederlands niet echt machtig is, draagt natuurlijk niet bij tot een groter draagvlak voor deze belangrijke hervormingen. We moeten goed uitleggen waarom we dit doen. Dit is misschien ook iets waar de premier meer moet over communiceren.'

CD&V wou liever geen commentaar geven op het werk van de minister van Pensioenen. 

Er moeten trouwens nog zware pensioenbeslissingen genomen worden. Zo beloofde de regering, toen ze de pensioenleeftijd optrok, een lijst met zware beroepen op te stellen die vroeger mogen stoppen met werken. Bacquelaine wil ook nog altijd het pensioen met punten invoeren vanaf 2025.

De vraag is hoever de regeringspartijen, met de verkiezingen in het achterhoofd, in die discussies nog zullen durven gaan, nu het pensioendossier extra gevoelig is geworden. Het zal bijvoorbeeld heel moeilijk zijn voor Open VLD om alsnog te slikken dat ook vijftigplussers die werkloos worden, minder pensioen krijgen. Ook CD&V verzet zich hiertegen. Het dossier komt wellicht vandaag opnieuw op het bureau van de topministers. Het werd gisteren door de verschillende kabinetten voorbereid.

Die bogen zich gisteren ook over de vraag of werknemers die heel jong aan de slag gingen en op het einde van hun loopbaan werkloos worden, straks slechter af zijn na hun pensioen (DS 7 september). Ook gisteren kon niemand duidelijkheid brengen over wat daarover nu precies beslist is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is