De pensioenhervorming verderzetten

Door Jan Spooren op 14 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Het middenveld, Pensioenen, Ambtenaren
Verhoging hoogste pensioenen werknemers in lijn met regeerakkoord

Enkele leden van de Academische pensioenraad roepen op tot een intellectueel eerlijk debat over de pensioenhervormingen. De N-VA sluit zich aan bij deze oproep. Ook het pleidooi voor de invoering van het pensioensysteem met punten onderschrijft de N-VA. “We betreuren al langer de over-politisering van het pensioendebat, waarbij men de bevolking met foute of onvolledige informatie voorliegt”, zegt Kamerlid Jan Spooren. “Een complex en gevoelig thema als de pensioenen kan enkel lukken als ook de oppositie en vakbonden zich constructief en sereen opstellen.”

Concrete resultaten

De N-VA weigert echter mee te gaan in het discours dat deze regering geen resultaten kan voorleggen op vlak van pensioenhervormingen. “Er zijn wel degelijk belangrijke en concrete maatregelen genomen om de effectieve uitstapleeftijd te verhogen, en dit zowel op korte als op lange termijn”, zegt Jan Spooren. Daarnaast zijn grote stappen gezet om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te harmoniseren. Tenslotte mogen we niet vergeten dat het minimumpensioen onder deze regering het sterkst gestegen is sinds vele jaren.

Fair en haalbaar pensioensysteem

De leden van de Academische Pensioenraad hebben wel gelijk dat er nog een aantal belangrijke pensioendossiers moet worden aangepakt. “Die verdere structurele hervormingen zoals een regeling voor zware beroepen en het puntensysteem zijn noodzakelijk als we ook voor de volgende generaties een fair en haalbaar pensioensysteem willen vrijwaren”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is