Fout signaal van ACV aan langdurig zieken

Door Jan Spooren op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Het middenveld, Ziekte, Personen met een beperking

Het advies van de christelijke vakbond ACV om de oproep van de arbeidsgeneesheer te negeren is een totaal verkeerd signaal. De langdurig zieken worden er bovendien helemaal niet mee geholpen. Kamerlid Jan Spooren deelt wel de bekommernis van het ACV dat veel herintegratietrajecten eindigen met de conclusie dat het werk bij de oude werkgever niet meer kan worden hervat. “Daarom moet van in het begin gekeken worden naar mogelijkheden bij andere werkgevers”, zegt Jan Spooren. Hij roept minister van Werk Maggie De Block op om de methodologie van het herintegratieplan te verbeteren.

Meewerken in plaats van saboteren

Kamerlid Spooren is streng voor het ACV: “Je mag van een belangrijke speler zoals het ACV toch verwachten dat hij constructief mee zoekt naar verbeteringen in plaats van de boel te saboteren. Zeker als je als je weet dat deze organisatie telkens opnieuw luid roept dat het onzin is dat langdurig zieken niet zouden meewerken aan een herintegratieproces, en zich mordicus blijft verzetten tegen elke vorm van responsabilisering.”

Sancties voor tegenwerken

Het foute advies van het ACV toont aan dat er dringend nood is aan responsabiliserende sancties voor zowel werkgevers, werknemers als artsen die niet constructief meewerken aan een herintegratieproces. “Hierover werden binnen de regering al een hele tijd geleden sluitende afspraken gemaakt. Minister De Block moet die nu maar eens uitvoeren”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is