Hervorming ziektepensioen laat langdurig zieke ambtenaren niet langer over aan hun lot

Door Jan Spooren op 25 juli 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren, Verandering
vrouw thuis

De hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren verbetert eindelijk de situatie voor personeelsleden met een ernstige ziekte. De regering voert een minimale wachtperiode in van twee jaar tussen de aanvraag en de toekenning van het ziektepensioen. Kamerlid Jan Spooren noemt de hervorming noodzakelijk. “Het is niet te begrijpen dat de huidige regeling voor pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid voor ambtenaren nog steeds gebaseerd is op een systeem dat werd ingevoerd in 1844”, zegt Jan Spooren.

Gedumpt in de vergeetput

Momenteel worden langdurig zieke ambtenaren vaak gedumpt in de vergeetput van het ziektepensioen. Een onherroepelijke beslissing waarbij de zieke alle kansen op een arbeidsreïntegratie worden ontzegd. De uitkering is meestal te laag om van te leven, waardoor velen zich op het randje van de armoedegrens bevinden. Bovendien bouwt de zieke geen verdere pensioenrechten op tijdens de periode van het ziektepensioen. 

Iedereen aan de slag

De minimale wachtperiode van twee jaar heeft niet de bedoeling om ernstig zieke ambtenaren te verplichten om te gaan werken. Bovendien blijft de werkgever tijdens die twee jaar minstens 60 procent van het onbegrensd loon betalen. Veel meer dan men als ziektepensioen zou ontvangen. “De manier waarop we omgaan met werken en met arbeidsongeschiktheid is de laatste decennia sterk veranderd. Ons doel is om iedereen - ook degenen voor wie het minder evident is – aan de slag te helpen en te begeleiden naar een job op maat.”

Sociale inclusie

De N-VA is al lang vragende partij om het hopeloos verouderde systeem van ziektepensioen te vervangen door een systeem naar analogie van de ziekteverzekering in de privésector. “Zo worden alle overheidswerkgevers geresponsabiliseerd om te werken aan doeltreffende reïntegratieplannen op maat van langdurig zieke medewerkers”, zegt Jan Spooren. Dat veronderstelt meer interne arbeidsmobiliteit tussen verschillende overheidsdiensten, die ambtenaren begeleiden of herplaatsen naar een andere functie. “Dat is een vorm van sociale inclusie waarvan zowel de zieke ambtenaren als de sociale zekerheid beter worden”, besluit Kamerlid Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is