Jan Spooren: “Proximus geeft verkeerd signaal”

Door Jan Spooren op 10 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Pensioenen, Uitkeringen
Oudere dame en jongere collega's in overleg

“We moeten mensen bijscholen of herscholen, niet dumpen.” Kamerlid Jan Spooren is niet te spreken over het voornemen van Proximus om werknemers vanaf 58 jaar op brugpensioen te sturen. Proximus kondigde vandaag aan de komende drie jaar 1.900 banen te schrappen. Hij roept de directie, vakbonden en ook de ontslagnemende federale regering op tot verantwoordelijkheidszin. “Proximus stuurt het verkeerde signaal de wereld in.”

Ervaring niet dumpen

Kamerlid Spooren ziet liever dat Proximus inzet op een activerend personeelsbeleid via vorming of outplacement. “Ervaren werknemers vervroegd op non-actief zetten op kosten van de sociale zekerheid en de belastingbetaler is onverantwoord in de context van de huidige krappe arbeidsmarkt en oplopende vergrijzingskosten. Met een groeiende arbeidsmarkt die de vacatures niet krijgt ingevuld, moeten we mensen bijscholen of herscholen naar knelpuntberoepen, in plaats van ze te dumpen”, meent Jan Spooren.

Personeel actief houden

Het actief houden van het personeel is voor de N-VA de enige optie. “Bovendien is Proximus geen bedrijf in moeilijkheden, dus SWT voor werknemers op 58 jaar is vanuit dat perspectief sowieso niet mogelijk. Dat kan ten vroegste pas vanaf 62 jaar en dan moeten de werknemers beschikbaar blijven voor een nieuwe job tot 65 jaar. Ook verlof voorafgaand aan pensioen (VVP) voor statutairen vanaf 58 jaar is hier niet meer mogelijk noch opportuun. Voor de N-VA is deze mogelijkheid uitdovend”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is