Langdurig zieken mogen aangepaste job weigeren van sociale partners

Door Jan Spooren op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

Langdurig zieken die aangepast werk weigeren, horen volgens de sociale partners geen sanctie te krijgen. Bij de N-VA is de verontwaardiging over de bijsturing groot.

Het begeleiden van langdurig zieken naar aangepast werk is een van de belangrijkste ingrepen van de regering-Michel in de sociale zekerheid. Het is de bedoeling om arbeidsongeschikten die volgens artsen nog kunnen werken, naar een aangepaste job te begeleiden. Volgens de regering is dat nodig, want zonder ingrijpen

betaalt ons land tegen 2018 zo'n 1,8 miljard euro extra omdat het aantal langdurig zieken pijlsnel toeneemt.

Als stok achter de deur wou de regering 10 procent van de uitkering knippen van langdurig zieken die niet meewerken met het re-integratietraject of die een aangepast werk weigeren. Voor de vakbonden was die boete evenwel onaanvaardbaar. Ze hebben de werkgeversorganisaties er gisteren van kunnen overtuigen om hen in dat verzet te steunen.

In een advies, waarover de sociale partners gisteren een akkoord afsloten en dat ze voorlegden aan de bevoegde ministers Maggie De Block (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) stellen ze voor om de sanctie voor wie aangepast werk weigert te schrappen. De vakbonden en de werkgevers vinden dat de re-integratie naar aangepast werk op vrijwillige basis moet gebeuren.

'Zieken dwingen om aan het werk te gaan door in hun ziekte-uitkering te snoeien is een slecht idee. Dat verhoogt alleen de financiële en psychische druk op mensen die het al moeilijk hebben', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. Hij benadrukt dat arbeidsongeschikten die volgens een controlearts niet langer ziek zijn of die een controle weigeren, nog altijd hun volledige uitkering verliezen.

De manier waarop langdurig zieken naar werk worden begeleid, wordt over een jaar geëvalueerd. De sociale partners tonen zich bereid om dan na te gaan of het budgettaire doel - de regering-Michel hoopt volgend jaar al 200 miljoen te kunnen besparen - is gehaald. Zoniet komen er bijsturingen.

In ruil voor hun steun voor het schrappen van de sancties verkrijgen de werkgeversorganisaties dat het gemakkelijker wordt om langdurig zieken kosteloos te ontslaan. Ook adviseren de sociale partners de regering om een verstrenging van de tijdelijke werkloosheid, die moeilijk lag voor de werkgevers, bij te sturen.

'We gaan het advies voorleggen aan de regering, want we hebben een politiek akkoord nodig om dat door te voeren', zegt minister De Block. Of de regering met het vergelijk instemt, valt te betwijfelen. De N-VA heeft al meermaals te kennen gegeven dat ze de sanctie als stok achter de deur wil behouden.

'Het sociaal overleg is belangrijk, maar hier hebben de vakbonden en de werkgevers elkaar uit de wind gezet', vindt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. 'De werkgevers moeten zich niet bezighouden met het begeleiden van langdurig zieken en de werknemers worden ontzien. De sociale zekerheid betaalt.' Het advies afschieten wil Spooren nog niet doen. 'Maar dit wordt toch heel moeilijk.'

De sociale partners zien de bui al hangen en dringen erop aan dat de regering het advies voor de volle 100 procent opvolgt. 'We hebben er te veel tijd en energie in gestoken om opdat de regering het niet zou respecteren', stelt Leemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is