Moeite doen voor zieke ambtenaren

Door Jan Spooren op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren
man thuis

Het ziektepensioen ontzegt arbeidsongeschikte ambtenaren de kans om opnieuw aan de slag te gaan. Ziektepensioen is onherroepelijk. De hoogte van de uitkering hangt af van de lengte van de loopbaan en is te laag voor een comfortabel leven. Kamerlid Jan Spooren roept op tot een grondige hervorming van het verouderde systeem. “De huidige regeling is gebaseerd op een systeem uit 1844. De manier waarop we omgaan met werken en met arbeidsongeschiktheid is veranderd.”

Nefast voor jong en oud

Voor jonge ambtenaren is het systeem van het ziektepensioen nefast. “Wie de pech heeft om op jonge leeftijd een chronische ziekte op te lopen, wordt daarboven nog eens gestraft met een lager ziektepensioen”, vertelt Kamerlid Spooren, die het voorbeeld geeft van een 34-jarige vrouw met leukemie die moet rondkomen met 689 euro per maand. Voor oudere werknemers vormt het ziektepensioen een drempel om opnieuw te gaan werken alvorens op regulier pensioen te gaan.

Iedereen een job

De N-VA is al lang vragende partij om het ziektepensioen te vervangen door een systeem zoals de ziekteverzekering in de privésector. “De overheid moet moeite doen om voor haar zieke medewerkers een geschikte job te zoeken. Het doel is iedereen te begeleiden naar een job op maat. Dat is een vorm van sociale inclusie waarvan zowel de zieke ambtenaren als de sociale zekerheid beter worden”, besluit Kamerlid Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is