N-VA leest sociale partners de les over langdurig zieken

Door Jan Spooren op 4 december 2015, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

De vakbonden en de werkgeversorganisaties willen vermijden dat langdurig zieken die geen werk zoeken een sanctie krijgen. 'Onaanvaardbaar', vindt de N-VA. 'We willen niet dat onze hervorming wordt uitgehold.'

Op vraag van de federale regering buigen de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties zich in de Groep van Tien over de plannen van de regering-Michel om langdurig zieken aan het werk te helpen. De bedoeling is om mensen die al enkele maanden ziek zijn, maar die volgens artsen nog aangepast of lichter werk kunnen doen, naar werk te begeleiden. De maatregel moet volgend jaar een besparing van bijna 200 miljoen euro opleveren.

Uit het regeringsvoorstel dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voor advies aan de sociale partners hebben overgemaakt, blijkt dat de regering het re-integratietraject wil verplichten. Daarom wil ze ook een sanctie invoeren: langdurig zieken die niet meewerken of die een aangeboden baan weigeren, verliezen 10 procent van hun uitkering. Althans, dat is zo voor werkloze langdurig zieken. Wie nog een arbeidscontract heeft, wordt ontzien.

De vakbonden zien die sanctie evenwel niet zitten, ook niet als die enkel voor werklozen geldt. In de Groep van Tien hebben ze gisteren geprobeerd de werkgeversorganisaties mee te krijgen in hun verzet. En hoewel er nog geen akkoord is, lijkt dat te lukken. 'We proberen resultaten te boeken op een manier dat iedereen er zich in kan vinden. Als het zonder sancties kan, dan zullen we dat doen', klinkt het.

De sociale partners zoeken naar een regeling dat hetzelfde effect heeft, maar waarbij geen sancties volgen. In een eerder advies aan de regering, dat niet werd opgevolgd, lieten de vakbonden én de werkgeversorganisaties al een gelijkaardig geluid horen. Toen benadrukten ze het belang van het vrijwillige karakter van de re-integratie van langdurig zieken.

In ruil voor steun voor het schrappen van de sancties helpen de vakbonden de werkgevers bij het bijsturen van de hervormingsplannen over de tijdelijke werkloosheid. Om te besparen wil de ploeg-Michel het aantal dagen dat een bedrijf een beroep kan doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid verder beperken.

De N-VA ziet de plannen van de sociale partners met lede ogen aan. 'Dat dossier is te belangrijk om het te laten verminken door het wheelen en dealen tussen sociale partners', zegt Kamerlid Jan Spooren, die er nog eens op wijst dat de sanctie enkel in extreme gevallen wordt opgelegd. 'Ze komt er alleen voor wie door artsen geschikt is bevonden om te werken en naar een job begeleid wordt, maar niet meewerkt. 

In die gevallen biedt de sanctie volgens Spooren een stok achter de deur. 'Een boete van 10 procent is zelfs te weinig. Want een werkloze die gepast werk weigert, verliest zijn volledige uitkering.' De N-VA'er betreurt het daarnaast dat De Block en Peeters de sanctie enkel willen toepassen op werkloze langdurig zieken. 'Onbegrijpelijk. Want langdurig zieken mét een job zijn de grootste groep én kunnen gemakkelijker opnieuw aan het werk worden gezet', besluit hij.

3 Vragen aan Jan Spooren

Jan Spooren is N-VA-Kamerlid

  1. Wat vindt u ervan dat de sociale partners de sanctie willen afvoeren voor langdurig zieken die werk weigeren?
    'Sociaal overleg is belangrijk, maar werknemers en werkgevers hebben in dit geval belang bij een status quo. De bedrijven willen geen nieuwe verplichtingen en de vakbonden weigeren mee te stappen in het sanctieverhaal. En zo wordt de rekening doorgeschoven naar de sociale zekerheid.'
  2. Niet alle langdurig zieken kunnen toch opnieuw aan de slag?
    'Artsen zullen oordelen of langdurig zieken mits enkele aanpassingen of begeleiding kunnen terugkeren naar hun job of naar lichter werk. Wie ernstig ziek is en onmogelijk kan werken, zal met rust worden gelaten.'
  3. Waarom worden werk-nemers bestraft en werkgevers met rust gelaten?
    'We zoeken uit hoe we werkgevers kunnen aanzetten om langdurig zieken aan werk te helpen. Momenteel is het aanwerven en begeleiden van een langdurig zieke een risico dat een bedrijf veel geld kan kosten. Daarom pleiten we ervoor een deel van de opbrengsten van de maatregel te investeren in het re-integratieproces. Dat kan bijvoorbeeld door de kosten voor de begeleiding deels terug te betalen aan de werkgevers. Een andere mogelijkheid is werkgevers geen maand gewaarborgd loon te laten uitbetalen als een langdurig zieke tijdens zijn re-integratieproces hervalt.'

Evaluatie stakingsrecht

De kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn gisteren in de Groep van Tien ook begonnen met de evaluatie van het Herenakkoord, waarin de krachtlijnen van het stakingsrecht zijn vastgelegd. Een evaluatie van het Herenakkoord drong zich Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden op na een staking van de Luikse afdeling van het ABVV. Enkele militanten blokkeerden daarbij de snelweg, wat verboden is. Door de blokkade zouden twee mensen niet tijdig medische hulp hebben gekregen, waarna ze zijn overleden. Bij de meerderheidspartijen NVA en Open VLD gingen stemmen op om het stakingsrecht verder te beperken. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) riep de sociale partners op het Herenakkkoord zelf te evalueren. 'Maar wij willen meer doen dan evalueren', zegt een werkgeversbron. 'De bedoeling is om tot enkele concrete regels te komen. We zullen zien hoe ver de vakbonden daarin willen gaan. Ze moeten de afweging maken of ze een akkoord met ons sluiten, of ze het risico nemen om het dossier aan de politiek over te laten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is