N-VA legt flexibele banen voor zieken opnieuw op tafel

Door Jan Spooren op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

De regering-Michel gaat het voor zieken gemakkelijker maken om terug te keren naar hun werk. De N-VA wil verder gaan en pleit voor flexibele banen voor zieken.

Veel zieke werknemers willen graag opnieuw aan de slag gaan, maar ze zien het niet zitten om meteen hun oude werkritme op te nemen. Via de progressieve werkhervatting kunnen ze deeltijds naar hun oude job terugkeren, maar dat systeem is vrij complex. Bovendien verliezen werknemers die terugkeren naar de werkvloer hun uitkering, waardoor velen de stap niet durven te zetten.

Tijdens de begrotingsgesprekken heeft de regering-Michel daarom beslist om het stelsel van de progressieve werkhervatting te vereenvoudigen. Vanaf midden volgend jaar behouden zieke werknemers die maximaal één dag per week weer aan het werk gaan hun ziekte-uitkering. Per uur dat ze meer werken, verliezen ze slechts een deeltje van de uitkering in plaats van ze helemaal kwijt te raken.

De federale regering hoopt zo een pak meer zieken te verleiden om te proberen terug te keren naar de werkvloer. 'Het doel is meer mensen positief te stimuleren om te gaan werken door dat aantrekkelijker te maken', zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). De maatregel moet volgend jaar 18 miljoen euro opbrengen, in de jaren daarop telkens 35 miljoen euro.

De hervorming van de progressieve werkhervatting is een compromis tussen de coalitiepartners. De N-VA wilde verder gaan door arbeidsre-integratiejobs in te voeren. Dat zijn flexibele banen waarmee langdurig zieken en gehandicapten tijdelijk opnieuw aan de slag kunnen, ongeacht of dat bij hun werkgever is of ergens anders. Zieken die op die manier bijklussen, behouden hun uitkering.

Het achterliggende idee is dat een leerkracht economie met een burn-out het misschien niet ziet zitten om weer voor de klas te gaan staan, maar wel wil uitproberen om de boekhouding te doen van een klein bedrijf. Als dat lukt, is het de bedoeling om de zieke te laten doorstromen naar een gewone job.

'Het versoepelen van de progressieve werkhervatting is een goed idee, maar er is meer nodig en daarom blijven we ijveren voor de arbeidsre-integratiejobs', zegt het N-VA-Kamerlid Jan Spooren. 'Voor wie geen werk heeft of niet kan terugkeren naar zijn huidige werkgever, biedt de huidige hervorming geen oplossing. Wie weer aan de slag wil gaan, heeft bovendien nog altijd de toestemming nodig van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dat maakt de procedure veel te zwaar.'

Volgens Spooren kan met de arbeidsre-integratiejobs een veelvoud worden bespaard van de 35 miljoen euro per jaar die de hervorming van de progressieve werkhervatting moet opbrengen. 'Het is de ontbrekende schakel in het terugdringen van de fenomenale stijging van het aantal langdurig zieken', zegt hij. In tien jaar tijd steeg hun aantal met meer dan de helft tot 370.000 en het einde van die toename lijkt nog niet in zicht. Daardoor kost de invaliditeit de overheid wellicht al volgend jaar meer dan de werkloosheid (zo'n 6 miljard euro).

Spooren overlegt in de Kamer met zijn coalitiepartners over het invoeren van de arbeidsre-integratiejobs en hoopt binnenkort een akkoord te kunnen afsluiten. CD&V, dat aanvankelijk vrij kritisch stond tegen de hervorming, is intussen bereid om mee te stappen in de hervorming. 'Al blijven wij in tegenstelling tot de N-VA vinden dat ook hier de toestemming van een adviserend geneesheer nodig is', zegt Kamerlid Stefaan Vercamer. 'We willen vermijden dat mensen hun eigen grenzen overschrijden en zich kapot werken.'

Kort

Wie ziek is, zal binnenkort gemakkelijker kunnen terugkeren naar het werk. Wie dat wil, kan een dag per week opnieuw aan de slag gaan zonder zijn ziekte-uitkering te verliezen. Wie meer werkt, verliest slechts een deeltje van zijn uitkering. De N-VA wil evenwel verder gaan en pleit voor flexibele banen voor zieken.

 

De Tijd, p. 6 - JASPER D'HOORE

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is