N-VA maakt het opnemen van thematische verloven eenvoudiger

Door Jan Spooren op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Werken
Ouder en kind

De meerderheidspartijen hebben in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel van Kamerlid Jan Spooren aanvaard rond het flexibel opnemen van de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof bij medische bijstand). Bedoeling is om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven om onderling overeen te komen wanneer die verlofdagen worden opgenomen. Heel concreet biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om het verlofregime wekelijks aan te passen aan de noden van zowel werknemer als werkgever.

Om meer mensen langer en beter aan het werk te houden moeten we immers flexibele werkvormen mogelijk maken waarbij werk en gezin kunnen gecombineerd worden. Dat kan onder meer door ‘thematische verloven’, waarbij zorg voor kinderen of zieke familieleden met werk kan gecombineerd worden, die financieel door de overheid worden ondersteund.

“De starheid van sommige thematische verloven bleek echter nog steeds een werkpunt. Sommige verloven moeten verplicht voltijds, halftijds of voor een vijfde worden opgenomen, met een vast regime op wekelijkse basis, of in blokken van één maand, twee maanden of vijf maanden. Dat inflexibele systeem gaat voorbij aan nieuwe gezinsvormen als co-ouderschap en houdt geen rekening met de schoolvakanties”, zegt Jan Spooren. “De facto maakt dit wetsvoorstel het mogelijk om het ouderschapsverlof en de andere thematische verloven, in akkoord met de werkgever en zonder bijkomende administratieve lasten, wekelijks aan te passen aan de noden van de werknemer. Zo maken we de combinatie werk-gezin iets makkelijker, en dat sluit aan bij de bredere doelstelling om meer mensen op een werkbare manier aan het werk te houden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is