N-VA steunt nieuwe poging van minister Bacquelaine om verblijfsvoorwaarde te koppelen aan IGO

Door Jan Spooren op 31 januari 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Pensioenen, Uitkeringen

“Het koppelen van  een verblijfsduur aan sociale uitkeringen is een uitstekende manier om welvaartstoerisme en sociale fraude tegen te gaan.” Kamerlid Jan Spooren verwelkomt namens de N-VA-fractie de nieuwe poging van minister van Pensioenen Bacquelaine om de verblijfsvoorwaarde te koppelen aan de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is een uitkering voor ouderen die geen of een laag pensioen hebben. In de praktijk zijn dat vaak vrouwen die even gewerkt hebben, maar daarna thuis bleven voor de kinderen. De IGO trekt hun pensioen dan op tot een leefbaar bedrag. Deze uitkering is in ons land hoger dan in andere landen, en werd door de huidige regering verhoogd om armoede bij ouderen tegen te gaan.

In 2017 diende de minister op vraag van de N-VA een wetsontwerp in dat een verblijfsvoorwaarde van tien jaar koppelde aan het ontvangen van zo een IGO. Wie op die manier niet langer in aanmerking kwam voor een IGO had nog steeds recht op een leefloon.

Eigen wetsvoorstel

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de verblijfsvereiste leidt tot een aanzienlijke vermindering van de sociale bescherming, die niet gerechtvaardigd wordt door het algemeen belang. Minister Bacquelaine liet hierop weten dat hij een nieuwe wetsontwerp zal indienen dat rekening houdt met de kritiek van het hof. De N-VA verwelkomt het voornemen van de minister om de maatregel toch in te voeren. “De N-VA-Kamerfractie heeft zelf ook een wetsvoorstel opgesteld dat tegemoetkomt aan de kritieken van het Grondwettelijk Hof”, zegt Jan Spooren, pensioenspecialist van de N-VA. “Deze maatregel past perfect in onze visie op de sociale zekerheid, waarbij men rechten pro rata opbouwt. We kijken hiervoor naar de modellen die gehanteerd worden in Nederland en de Scandinavische landen.”

De N-VA-fractie is dan ook bereid om samen met de minister vanuit het parlement aan een oplossing te werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is