Nog geen akkoord over zware beroepen

Door Jan Spooren op 24 mei 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen
Man aan het werk

De zogezegde concrete lijst met zware beroepen is een ontwerp dat nog moet worden besproken binnen de regering. Kamerlid Jan Spooren benadrukt dat de lijst die de overheidsvakbonden overeenkwamen eerst aan de regering moet worden voorgelegd. “Dat de overheidsvakbonden een akkoord tekenen op de wet die alle gunstregimes in de publieke sector afschaft, is op zich goed nieuws. Maar nu moeten we eerst wachten op een ontwerp van een kaderwet voor de werknemers en zelfstandigen. Pas daarna start de gelijktijdige uitwerking van een ontwerp van lijst ‘zware functies’ in de publieke en de private sector.  Maar daar zijn we dus nog lang niet”, zegt Jan Spooren.

Drie voorwaarden

De lijst blijft een ontwerp tot het Planbureau de budgettaire impact en de impact op de effectieve uittredeleeftijd heeft berekend. Kamerlid Spooren benadrukt dat de lijst aan drie voorwaarden moet voldoen: het dossier zware beroepen mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies voor zij die effectief door de hervormingen langer werken, en mag niet leiden tot een stijging van de vergrijzingskost. "Als aan die voorwaarden niet is voldaan, is er geen akkoord. De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft", besluit Jan Spooren, die eraan toevoegt dat dezelfde regeling ook moet gelden voor de privésector.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is