OESO-rapport bewijst noodzaak pensioenhervorming

Door Jan Spooren op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen
rapport

Een rapport over de pensioenen in de OESO-landen laat er geen twijfel over bestaan: de band tussen werken en pensioen moet verder versterkt worden in ons land. Gelukkig komen de maatregelen die deze regering neemt tegemoet aan de belangrijkste pijnpunten die het OESO-rapport vermeldt. “Willen we onze pensioenen betaalbaar houden en de levensstandaard van de gepensioneerden vrijwaren, dan moeten we langer werken”, zegt Kamerlid Jan Spooren.

OESO legt pijnpunten bloot

Het rapport schetst een somber beeld van het huidige pensioenstelsel. De wettelijke pensioenen liggen hier amper hoger dan het OESO-gemiddelde en de impact van het aanvullend pensioen is beperkt. Maar liefst 84 procent van het inkomen van Belgische 65-plussers komt van de overheid. Alleen in Hongarije ligt dat cijfer hoger. We verlaten bovendien zeer vroeg de werkvloer en het voordeel van na je 65ste aan de slag blijven is in België het laagste van alle OESO-landen. “Doordat we minder lang werken dan in vergelijkbare landen, liggen onze pensioenen dus lager”, zegt Jan Spooren.

Regering bewandelt juiste weg

Precies om die redenen hervormt deze regering het pensioenstelsel stevig. Werken na je 65ste wordt interessanter, gelijkgestelde periodes worden verstrengd en de leeftijd waarop je vervroegd met pensioen kan gaan, stijgt in 2018 naar 63 jaar. “De oppositie nam die maatregelen zwaar onder vuur, maar het OESO-rapport toont aan hoe noodzakelijk ze zijn”, besluit Spooren. “En minder lang werken voor een lager pensioen of hogere belastingen op de werkenden, zijn voor de N-VA geen optie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is