Re-integratieplannen langdurig zieken verder verbeteren

Door Jan Spooren op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Ziekte

Cijfers van de Christelijke mutualiteiten tonen aan dat re-integratieplannen voor langdurig zieken nood hebben aan extra maatregelen en een multidisciplinaire aanpak. Kamerlid Jan Spooren: “Het re-integratieplan is een uitstekend instrument, maar bijkomende maatregelen kunnen meer langdurig zieken aan de slag helpen.”

Vandaag wordt er nog te veel gemikt op een her-tewerkstelling bij dezelfde werkgever en in dezelfde job. Een testfase bij een andere werkgever met een ander takenpakket kan een grote hulp zijn. Arbeidsintegratiejobs komen hieraan tegemoet. In het zomerakkoord werd overeengekomen om hier snel werk van te maken. “Langdurig zieken moeten zonder risico én met behoud van hun uitkering een aangepast takenpakket bij desnoods een nieuwe werkgever kunnen uittesten”, benadrukt Jan Spooren.

Mentaliteitsverandering werkgevers

De eerste resultaten van de re-integratieplannen duiden er ook op dat de mentaliteit van veel werkgevers moet veranderen. “Daarom moeten we het akkoord over de responsabilisering van de werkgevers dringend uitvoeren”, zegt Jan Spooren.  Concreet houdt dit in dat werkgevers een boete moeten betalen als ze geen re-integratieplan aanbieden aan hun langdurig zieke werknemers. Dat was een onderdeel van een evenwichtig en activerend drieluik waarbij naast werkgevers, ook werknemers en artsen voor hun verantwoordelijkheid werden gesteld.

Begeleiding door re-integratiespecialisten

De N-VA pleit naast een re-integratieplan met bijkomende maatregelen er ook voor om re-integratiespecialisten bij het RIZIV aan te nemen om de langdurig zieken te begeleiden. We zijn ervan overtuigd dat je op die manier veel meer langdurig zieken weer aan de slag helpt. “Want dat is wat ook zij willen”, besluit Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is