Sociale partners eisen vrijwillige reïntegratie van langdurig zieken

Door Jan Spooren op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

Werkgevers en werk- nemers hebben gisteren in de Groep van Tien een akkoord bereikt over de vrijwillige terugkeer naar werk voor arbeidsongeschikten. Ze vragen dat de regering de sanctie van 10 procent op de uitkering laat vallen voor wie daarbij onvoldoende meewerkt. 'Mensen kunnen nu al hun uitkering verliezen als ze niet bij de controlearts komen, dat behoeft geen bijkomende sanctie,' klinkt het bij het ACV. De sociale partners verwachten dat de regering hen volgt. 'Het is nu aan de regering om uitvoering te geven aan het bereikte akkoord,' bevestigt minister

van Werk Kris Peeters (CD&V). Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) vindt het een 'voorstel met veel positieve punten dat duidelijk kansen biedt' aan arbeidsongeschikten, 'maar nu moet er een politiek akkoord gevonden worden'. Het is immers uitkijken naar de houding van de N-VA in het dossier. Die partij steigerde toen bleek dat de eerste ontwerpteksten effectief uitgingen van een vrijwillig systeem aangezien het regeerakkoord spreekt van een 'responsabiliserend systeem'. Door de kritiek werd de sanctie van 10 procent in de ontwerp-kb's behouden. Maar dat voorstel verwerpen de sociale partners nu. 'We zullen het advies bestuderen maar het kan niet de bedoeling zijn dat werknemers én werkgevers arbeidsongeschikten zonder meer dumpen in de sociale zekerheid. Er moet responsabilisering zijn. Niet om mensen te straffen die niet kunnen werken, maar als stok achter de deur voor wie echt niet wil meewerken,' zegt kamerlid Jan Spooren (N-VA). Het ziet er dus naar uit dat ofwel de sociale partners ofwel de N-VA hun zin zullen krijgen. Of niet? 'Het uitgewerkte systeem werkt wel degelijk responsabiliserend,' valt te horen bij de sociale partners, 'werkgevers en werknemers moeten motiveren waarom ze geen herintegratietraject kunnen aanbieden of aanvaarden'. 

De Standaard - 10/12/2015 - (jfja, pse)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is