Staken tegen solidariteit

Door Jan Spooren op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen
Cartoon i.v.m. staking ACOD

Wil het ACOD geen betaalbare pensioenen voor iedereen? Die indruk krijg je bij de zoveelste staking tegen de pensioenhervorming. De federale regering zet alles op alles om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk te krijgen en te houden. Alleen zo blijven de sociale zekerheid en de pensioenen betaalbaar. “Het is onbegrijpelijk dat net een socialistische vakbond staakt tegen het solidariteitsprincipe”, reageert Kamerlid Jan Spooren verwonderd.

Solidariteit tussen generaties

De betaalbaarheid van de pensioenen vraagt inspanningen van iedereen en een zekere solidariteit tussen de generaties, alsook tussen de stelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. “Het kan toch niet de bedoeling zijn om de komende generaties op te zadelen met nog sterker stijgende pensioenkosten?” vraagt Kamerlid Spooren zich luidop af.

Objectieve criteria voor zware beroepen

Behalve tegen de pensioenmaatregelen staakt het ACOD nog tegen de herziening van de zware beroepen. De N-VA is voorstander van objectieve criteria bij de erkenning van zware beroepen. Het ACOD wil daar niet van weten en wil evenmin morrelen aan speciale regimes die vandaag de dag niet meer verdedigbaar zijn. “Hoe leg je nog uit dat treinpersoneel vanaf 55 jaar op pensioen kan, terwijl dat voor anderen ten vroegste op hun 63ste kan?” zegt Kamerlid Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is