Tewerkstellingsgraad personen met een handicap moet stijgen

Door Jan Spooren op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Personen met een handicap, Personen met een beperking

Op donderdag 20 april 2017 werd in het parlement een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren goedgekeurd dat de arbeidsparticipatie van personen met een handicap (PmH) moet verhogen. Spooren: “We bieden de mogelijkheid aan de federale overheidsdiensten om 1% van het streefcijfer in te vullen door uitbesteding van taken aan maatwerkbedrijven. Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd in de tewerkstelling van personen met een handicap, en op die manier zal jet aantal werkenden in deze doelgroep toenemen."

Het wetsvoorstel is tot stand gekomen na langdurig overleg met de sector en personen met een handicap zelf. “Dit wetsvoorstel biedt zeker geen totaaloplossing, maar iedereen is ervan overtuigd dat het een stap in de goede richting is, en de situatie op het terrein voor  werkelijk zal verbeteren. Voorbeelden uit het buitenland tonen ook aan dat de rechtstreekse tewerkstelling van het aantal PmH bij overheidsdiensten met deze aanpak niet zal dalen. Integendeel, het leidt tot bijkomende bewustwording en stimulering bij de overheidsdiensten, en creëert in die zin een positieve dynamiek.”  

België loopt nog steeds achter op andere Europese landen inzake de arbeidsparticipatie van personen met een handicap (PmH). De overheid heeft hier als werkgever zeker een voorbeeldfunctie.  Maar de cijfers geven aan dat de wettelijke doelstelling van 3% bij de federale overheidsdiensten al sedert jaren niet wordt behaald, en dat de situatie zelfs achteruit gaat.

De context is voor heel wat overheidsbedrijven veranderd. Door besparingen zijn er minder vacatures, ook voor personen met een handicap. “We moeten rekening houden met die realiteit,”, legt Jan Spooren uit, “Door toe te staan dat het streefcijfer voor 1/3de ook behaald kan worden door middel van uitbesteding, zullen er meer mensen tewerk gesteld worden in maatwerkbedrijven”. Bovendien bieden deze bedrijven de nodige omkadering en expertise die deze kwetsbare doelgroep vaak nodig heeft. 

“Dit wetsvoorstel biedt een meerwaarde voor iedereen”, zegt staatssecretaris voor Mensen met een Beperking en Gelijke Kansen Zuhal Demir. “De overheid kan toch het quotum halen, ook al is het op een alternatieve manier. Het houdt natuurlijk ook geenszins een verbod in dat bepaalde overheidsdiensten zelf blijven tewerkstellen.  Voor de persoon met een beperking biedt het meer concrete uitzichten op tewerkstelling, bovendien in een omgeving die gewoon is te voorzien in een aangepaste tewerkstelling en die hen ook echt welkom heet.  Voor de sector, die het economisch niet makkelijk heeft, biedt het ongetwijfeld nieuwe perspectieven.”

Het wetsvoorstel is goedgekeurd door zowel de meerderheid als een groot deel van de oppositie. “Het bewijst dat de politiek zich over de partijgrenzen heen wil inzetten voor deze belangrijke problematiek, en wil dan ook iedereen bedanken die aan de goedkeuring van dit wetsvoorstel heeft meegewerkt” besluit een tevreden Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is