Vakbonden jagen mensen onnodig angst aan

Door Jan Spooren op 1 september 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen, Uitkeringen, Belastingen, Financiën

“De bewering van het ACV en het ABVV dat 128.000 mensen in de toekomst minder pensioen zullen krijgen, is fout en intellectueel volstrekt oneerlijk”, zegt Kamerlid Jan Spooren. “Deze regering zal die fiscale pensioenval – een erfenis uit het verleden – net wegwerken. Het zou de twee grote vakbonden sieren als ze wat eerlijker zouden zijn in hun communicatie, in plaats van de mensen onnodig angst aan te jagen.”

Beide vakbonden wijzen met een beschuldigende vinger naar de taxshift van deze regering. Die zou ervoor zorgen dat een verhoging van het bruto pensioen uiteindelijk leidt tot een lager netto pensioen. “Maar wat zij bewust niet vermelden, is dat dit probleem al decennialang bestaat. Bovendien gaat de taxshift over het verlagen van sociale en fiscale lasten op arbeid, en is er geen impact op uitkeringen”, benadrukt Spooren.

Pensioenval wegwerken

Het is wel zo dat vorige regeringen hebben nagelaten om het probleem van de fiscale afroming van verhoogde uitkeringen aan te pakken. Een wetsontwerp van huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt zal nu eindelijk toch komaf maken met die jarenlange fiscale pensioenval. “Daardoor zal niemand als gevolg van de bruto pensioenverhoging die we doorvoeren, netto minder pensioen overhouden”, verklaart Spooren. “Het ontwerp is reeds voor de zomer goedgekeurd door de regering, en wordt hopelijk zo snel mogelijk ook goedgekeurd in het parlement.”

Laagste pensioenen verhogen

Ondanks de aanhoudende riedel dat deze regering een asociaal beleid zou voeren, bewijzen de cijfers zwart op wit dat zij op dat vlak veel meer doet dan de vorige linkse regering-Di Rupo. “Sinds de start van deze regering werd met inbegrip van de indexeringen het minimumpensioen voor werknemers met acht procent verhoogd. Dat is ongeveer duizend euro extra per jaar voor alleenstaande gepensioneerde werknemers”, geeft Spooren ten bewijze mee.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is