Vraag aan Premier Michel over de desinformatie van de vakbonden

Door Jan Spooren op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid

Vraag

In tijden waar er structurele veranderingen worden doorgevoerd, en waar het beleid fundamenteel andere keuzes maakt om onze welvaart ook naar de toekomst toe te vrijwaren, is het normaal dat er enige ongerustheid ontstaat. Maar wie de cijfers en feiten beter kent, ziet meteen dat het betogingspamflet van vandaag gewoonweg foute informatie bevat en de waarheid op een flagrante manier geweld aandoet

  • Men vraagt meer koopkracht, terwijl cijfers van de nationale bank van 2 weken geleden bewijzen dat de collectieve koopkracht er op vooruit gaat // dankzij de taxshift en meer jobcreatie // en ondanks de lage rente en de indexsprong
  • Men eist meer mensen in jobs, terwijl de cijfers van augustus aantonen dat er 36.000 minder werklozen zijn dan 1 jaar geleden // ook bij de oudere werklozen tussen 50 en 60j
  • Men pleit voor goede pensioenen, terwijl de pensioenhervormingen van deze regering er net voor zorgen dat ook degenen die vandaag nog aan het werk zijn, in de toekomst nog van een degelijk pensioen zullen genieten
  • Men wil correcte belastingen, terwijl de regering er voor gezorgd heeft dat zij die werken netto meer overhouden, en terwijl er een hervorming van de vennootschapsbelasting op tafel ligt die veel eerlijker is voor de vele KMO’s in ons land.    
  • Men vraagt een goede openbare dienstverlening, terwijl deze regering met het vereenvoudigen van processen en structuren een betere dienstverlening wil aanbieden aan de burgers, en dit met een kleiner overheidsbeslag dan de huidige 54% waarmee we in de absolute  wereldtop zitten.
  • Men klaagt besparingen in de SZ aan, terwijl deze regering geen enkele sociale uitkering heeft verlaagd, maar waar er wel heeft voor gezorgd dat die uitkeringen terecht komen bij zij die dit het meeste nodig hebben?

Daarom mijn twee vragen:

  1. Kan u bevestigen dat de regering op de ingeslagen weg zal doorgaan om de noodzakelijke structurele veranderingen te finaliseren?
  2. Weet u eigenlijk waarom de vakbonden tegen beter weten in blijven oproepen tot protest?     

Repliek

Ik ben blij te horen dat u het regeerakkoord integraal wil uitvoeren, en wil benadrukken dat vooral activering een speerpunt moet blijven.

Naast het creëren van jobs moet er immers voor gezorgd worden dat mensen die hier aan de zijlijn staan effectief de weg vinden naar deze jobs, en dat o die manier onze werkzaamheidsgraad stijgt.

In die zin is het goed dat binnen de regering het systeem van de quick scan en het reintegratieplan in de steigers staan. Daarom is het ook belangrijk dat we hier in het parlement volop werkt aan een volledig nieuw concept van arbeidsintegratiejobs, dat ook langdurig zieken en gehandicapten zal helpen om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Maar ik  wil vooral iedereen roepen – ook zijn die vandaag betogen – om samen de schouders te zetten onder die structurele veranderingen die zo nodig zijn om onze welvaart en onze sociale bescherming ook naar de toekomst toe te garanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is