Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan Spooren op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid, Pensioenen

De start van een nieuw jaar stemt soms tot ongebreideld optimisme, en dus her-lanceerde SP.A-voorzitter John Crombez het PVDA/ABVV-voorstel van een pensioen van 1.500 euro. Een nobel streven, maar redelijk ongeloofwaardig als je niet zegt hoe je dit gaat financieren. Het resultaat van bijna drie …

Door Jan Spooren op 15 oktober 2017, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid, Pensioenen, Werkbaar werk

Er gaat geen dag of geen debat voorbij zonder dat er over de pensioenen wordt gesproken. Het verhaal van de twee Waalse vriendinnen ging viraal. En twee tegengestelde Open Vld-standpunten over de werkloze 50-plussers zorgden ei zo na voor een regerings crisis. Kamerlid Jan Spooren zet de puntjes op …

Door Jan Spooren op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid

Vraag In tijden waar er structurele veranderingen worden doorgevoerd, en waar het beleid fundamenteel andere keuzes maakt om onze welvaart ook naar de toekomst toe te vrijwaren, is het normaal dat er enige ongerustheid ontstaat. Maar wie de cijfers en feiten beter kent, ziet meteen dat het …

Door Jan Spooren op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Financiering Sociale Zekerheid

N-VA-Kamerlid Jan Spooren heeft woensdag op een symposium in het parlement zijn voorstel toegelicht over de invoering van een stelstel van arbeidsintegratiejobs. Dat stelsel moet voor langdurig zieken en mensen met een handicap de drempel naar werk verlagen. Het gaat om een kader voor 'werk-op …

Door Jan Spooren op 2 juli 2016, over deze onderwerpen: Financiering Sociale Zekerheid

De begrotingsopmaak is uitgesteld naar half augustus, maar toch rommelt het in de centrumrechtse coalitie. N-VA zegt dat de sociale zekerheid met een gat van 748 miljoen euro kampt en wil daar meteen verder besparen. De coalitiepartners steigeren. N-VA haalt het tegenvallende resultaat uit een …

Door Jan Spooren op 2 juli 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Financiering Sociale Zekerheid, Personen met een beperking, Werkbaar werk, Ziekte en Invaliditeit

N-VA roept ministers Peeters (CD&V) en De Block (Open Vld) op om snel maatregelen te treffen tegen de groei van het aantal arbeidsongeschikten. Volgens een nieuw rapport dreigen er 1,6 miljard aan uitkeringen bij te komen tegen 2020. "Peeters en De Block hebben nog niets concreets ingevoerd", zegt …