Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan Spooren op 14 april 2017, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

Het aantal langdurig zieken in ons land zit op een historisch hoog niveau, met de burn-outs als een van de grootste oorzaken. Om dat hardnekkige probleem aan te pakken, wil N-VA hen laten testen bij andere werkgevers en beroepen. “Wat frisse lucht en een andere ervaring kan hen weer lanceren”, zegt …

Door Jan Spooren op 14 april 2017, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Welzijn op het werk, Werkbaar werk, Ziekte en Invaliditeit

Wie een jaar ziek thuis zit, moet de kans krijgen om een andere job 'uit te testen'. Zo wil de N-VA het recordaantal langdurig zieken terugdringen. Het aantal langdurig zieken in ons land heef een historisch hoog niveau bereikt, met burn-outs als een van de voornaamste oorzaken. Om dat hardnekkige …

Door Jan Spooren op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

De regering-Michel gaat het voor zieken gemakkelijker maken om terug te keren naar hun werk. De N-VA wil verder gaan en pleit voor flexibele banen voor zieken. Veel zieke werknemers willen graag opnieuw aan de slag gaan, maar ze zien het niet zitten om meteen hun oude werkritme op te nemen. Via de …

Door Jan Spooren op 13 juli 2016, over deze onderwerpen: Ziekte en Invaliditeit

Terwijl de tewerkstelling van het aantal personen met een handicap binnen het federale ambtenarenkorps afneemt, stelt Kamerlid Jan Spooren (N-VA) voor dat de overheid de mogelijkheid moet krijgen een deel van haar quotum via alternatieve weg in te vullen. Hij denkt daarbij aan bedrijven met de …

Door Jan Spooren op 2 juli 2016, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Financiering Sociale Zekerheid, Personen met een beperking, Werkbaar werk, Ziekte en Invaliditeit

N-VA roept ministers Peeters (CD&V) en De Block (Open Vld) op om snel maatregelen te treffen tegen de groei van het aantal arbeidsongeschikten. Volgens een nieuw rapport dreigen er 1,6 miljard aan uitkeringen bij te komen tegen 2020. "Peeters en De Block hebben nog niets concreets ingevoerd", zegt …

Door Jan Spooren op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, Ziekte en Invaliditeit

Werkgevers en werk- nemers hebben gisteren in de Groep van Tien een akkoord bereikt over de vrijwillige terugkeer naar werk voor arbeidsongeschikten. Ze vragen dat de regering de sanctie van 10 procent op de uitkering laat vallen voor wie daarbij onvoldoende meewerkt. 'Mensen kunnen nu al hun …