Arbeidsintegratiejobs combineren werk met uitkering voor langdurig zieken en gehandicapten

Door Jan Spooren op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Ziekte, Uitkeringen, Personen met een beperking

Kamerlid Jan Spooren heeft op een symposium in het parlement zijn wetsvoorstel toegelicht over de invoering van een stelstel van arbeidsintegratiejobs. Voor langdurig zieken en mensen met een handicap verlaagt het de drempel naar werk. Voor bedrijven biedt het een oplossing om hun arbeidscapaciteit aan te vullen waar en wanneer nodig. “Het stelsel maakt werk op maat mogelijk”, zegt Spooren. “Er gaat geen enkele dwang van uit. De mensen behouden hun uitkering en krijgen toch een loon voor hun gewerkte uren.”

“Arbeidsintegratiejobs zijn een win-winsituatie voor werknemer, werkgever en de sociale zekerheid”, aldus Spooren. Arbeidsmarktspecialist Jan Denys, die het woord nam tijdens het symposium, steunt de aanpak ten volle. Hij legde uit dat alle stelsels van sociale zekerheid vandaag zijn opgebouwd op het principe dat je niet mag werken als je een uitkering krijgt. Het wetsvoorstel van Spooren is baanbrekend in die zin dat het werk en uitkering combineerbaar maakt in een volwaardig arbeidsrechtelijk en sociaalrechtelijk kader, aldus Denys.

Geen passend kader

“Vandaag krijgen langdurig zieken en gehandicapten amper kansen om betaald werk uit te voeren”, weet Spooren. “In het beste geval kunnen ze terug aan de slag bij hun huidige werkgever. Maar velen hebben geen werkgever meer. Of hun werkgever heeft, zeker als het over kleine kmo’s gaat, geen passend werk.” Luc Henau, directeur-generaal van GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding), zei daarover tijdens het symposium: “Veel van die mensen willen werken, maar komen door gebrek aan een passend sociaalrechtelijk kader in het vrijwilligerswerk terecht. Daar verrichten ze vaak heel waardevol werk, maar daar krijgen ze geen loon voor. Het stelsel van de arbeidsintegratiejobs biedt die mogelijkheid wel.”

Raamcontract

Arbeidsintegratiejobs zijn gericht op werknemers die minstens 12 van de afgelopen 18 maanden geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van een ziekte- of invaliditeitsuitkering en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten. Zij behouden hun uitkering en de sociale voordelen die eraan verbonden zijn, maar ontvangen ook een loon voor uren die zij presteren. Een deel van dat loon vloeit terug naar de sociale zekerheid als compensatie voor de doorlopende uitkering. De werkgever en werknemer sluiten een raamcontract, waarin de arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving worden opgenomen. Binnen dat raamcontract is er voldoende ruimte voor flexibiliteit en werk op maat, doordat enkel de werkelijk gepresteerde uren worden betaald.

“Vandaag zijn er te veel hinderpalen voor langdurig zieken en gehandicapten om aan de slag te gaan. Bovendien zijn ook werkgevers terughoudend omdat zij het risico lopen een gewaarborgd loon of opzegvergoeding te moeten betalen. Met mijn voorstel hoop ik daaraan een einde aan te kunnen maken”, besluit Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is