Nieuws over dit onderwerp

N-VA steunt nieuwe poging van minister Bacquelaine om verblijfsvoorwaarde te koppelen aan IGO

“Het koppelen van  een verblijfsduur aan sociale uitkeringen is een uitstekende manier om welvaartstoerisme en sociale fraude tegen te gaan.” Kamerlid Jan Spooren verwelkomt namens de N-VA-fractie de …

Extra koopkracht voor duizenden gepensioneerden dankzij uitschakeling fiscale pensioenval

Een hoger bruto pensioen of extra inkomsten voor gepensioneerden leiden voortaan ook tot een hoger netto inkomen. Het wetsvoorstel van Kamerlid Jan Spooren rond het fiscale luik van de arbeidsdeal …

Jan Spooren: “Proximus geeft verkeerd signaal”

“We moeten mensen bijscholen of herscholen, niet dumpen.” Kamerlid Jan Spooren is niet te spreken over het voornemen van Proximus om werknemers vanaf 58 jaar op brugpensioen te sturen. Proximus …