Personen met een handicap

  • Gelijke kansen
  • Uitkeringen (IVT en IT)
  • Overdracht van THAB naar gemeenschappen

Nieuws over dit onderwerp

Tewerkstellingsgraad personen met een handicap moet stijgen

Op donderdag 20 april 2017 werd in het parlement een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren goedgekeurd dat de arbeidsparticipatie van personen met een handicap (PmH) moet verhogen. Spooren: “We …