Parlementair werk

Eedaflegging Jan SpoorenIn 2014 ben ik voor het eerst verkozen als Kamerlid. Een functie die uiterst interessant is om te combineren met het burgemeesterschap in Tervuren. Het zijn twee totaal verschillende werelden, maar ze vullen elkaar mooi aan.

Mentaliteitsverandering in de Sociale Zekerheid

Op basis van mijn Europese werkervaring in de sociale sector ben ik aangeduid als Coördinator van de Commissie voor de Sociale Zaken, en zetel ik in het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Van hieruit wil ik volop inzetten om de broodnodige veranderingen in onze sociale zekerheid mee vorm te geven. Doortastende maatregelen en een mentaliteitsverandering zijn immers cruciaal om onze sociale zekerheid in stand te houden. Zo niet komen niet enkel de betaalbaarheid maar ook de rechtvaardigheid ervan in gevaar. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat activatie en re-integratie de sleutel zijn tot het complexe vraagstuk. Investeringen in arbeid(re)integratie zullen er niet allen voor zorgen dat er meer mensen (deeltijds) aan het werk zijn, maar ook dat er meer mensen beter geholpen kunnen worden door de sociale zekerheid.

Ooit was onze sociale zekerheid een voorbeeld voor andere landen. Het zou een schande zijn moesten we deze verder uithollen tot er niets meer overblijft dan een lege doos. Dat kunnen de toekomstige generaties, onze kinderen, niet aandoen. Mijn parlementair mandaat geeft me de mogelijkheid om mijn sociaal engagement en expertise te vertalen in politiek beleid.

 

Links

Recente vragen

Uitbetalingsproblemen groepsverzekeringen met vaste prestatiebelofte (MV 3548C).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Pensioenen
55-B015-7-0058-2019202002642

Berekening van het supplement van mijnwerkerspensioenen (MV 3834C).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Pensioenen
55-B015-7-0059-2019202002643

Activeringsbijdrage bij Proximus (MV 2178C).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B016-6-0479-2019202002509

Proximus. - Activeringsbijdrage (MV 1597C).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B013-12-0263-2019202001690

BCAPH.

van Jan Spooren (06841) aan Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55-B013-4-0057-2019202001610

Gepensioneerden met een volledige loopbaan.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Pensioenen
55-B013-7-0026-2019202001940

Gemiddeld pensioenbedrag.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Pensioenen
55-B013-7-0027-2019202001941

Proximus. - Activeringsbijdrage (MV 1597C).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B009-6-0308-2019202001690

Deeltijdse werkhervatting.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B012-6-0303-2019202001678

Tewerkstelling van personen met een handicap.

van Jan Spooren (06841) aan Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55-B011-4-0048-2019202001628