Parlementair werk

Eedaflegging Jan SpoorenIn 2014 ben ik voor het eerst verkozen als Kamerlid. Een functie die uiterst interessant is om te combineren met het burgemeesterschap in Tervuren. Het zijn twee totaal verschillende werelden, maar ze vullen elkaar mooi aan.

Mentaliteitsverandering in de Sociale Zekerheid

Op basis van mijn Europese werkervaring in de sociale sector ben ik aangeduid als Coördinator van de Commissie voor de Sociale Zaken, en zetel ik in het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Van hieruit wil ik volop inzetten om de broodnodige veranderingen in onze sociale zekerheid mee vorm te geven. Doortastende maatregelen en een mentaliteitsverandering zijn immers cruciaal om onze sociale zekerheid in stand te houden. Zo niet komen niet enkel de betaalbaarheid maar ook de rechtvaardigheid ervan in gevaar. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat activatie en re-integratie de sleutel zijn tot het complexe vraagstuk. Investeringen in arbeid(re)integratie zullen er niet allen voor zorgen dat er meer mensen (deeltijds) aan het werk zijn, maar ook dat er meer mensen beter geholpen kunnen worden door de sociale zekerheid.

Ooit was onze sociale zekerheid een voorbeeld voor andere landen. Het zou een schande zijn moesten we deze verder uithollen tot er niets meer overblijft dan een lege doos. Dat kunnen de toekomstige generaties, onze kinderen, niet aandoen. Mijn parlementair mandaat geeft me de mogelijkheid om mijn sociaal engagement en expertise te vertalen in politiek beleid.

 

Links

Recente vragen

Het aantal opgestarte re-integratietrajecten.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B186-7-3329-2018201927193

Het aantal arbeidsongeschikten en invaliden.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B186-7-3316-2018201927168

De tewerkstelling van wegens medische overmacht ontslagen arbeidsongeschikten en invaliden.

van Jan Spooren (06841) aan Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
54-B185-2-2656-2017201824857

Het aantal langdurig vergoede werklozen.

van Jan Spooren (06841) aan Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
54-B185-2-2655-2018201927102

Gedetacheerde werknemers. - Controle op naleven fiscale verplichtingen.

van Jan Spooren (06841) aan Vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
54-B185-3-2583-2018201927099

De medische controle van arbeidsongeschikten in het buitenland.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B185-7-3277-2018201927100

Het recht op een ziekte-uitkering op basis van een attest van een buitenlandse arts.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B185-7-3278-2018201927101

De activering van langdurig zieken (MV 27390).

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B185-7-3274-2018201927094

De administratieve controle van arbeidsongeschikten in het buitenland.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B185-7-3275-2018201927095

FPD. - Werking en kerntaken.

van Jan Spooren (06841) aan Minister van Pensioenen
54-B180-8-0382-2018201926401