Jan Spooren

Jan (°1969) is geboren en getogen in het Limburgse Herk-de-Stad, waar hij al op 25-jarige leeftijd zijn eerste stappen in de politiek zette als schepen voor ‘Nieuw’ (Lijst van Volksunie en onafhankelijken). Sinds 1998 woont hij samen met zijn echtgenote en vier kinderen in Tervuren. Sinds 1 januari 2013 is hij burgemeester van deze mooie gemeente.

Hij vatte zijn studies rechten aan in Brussel en werkte de licenties af aan de KU Leuven. Via een Erasmusbeurs nam hij in Rome met succes deel aan een programma rond Europees Sociaal Beleid. Deze fantastische ervaring ligt waarschijnlijk aan de grondslag van zijn blijvende interesse voor Europa en internationale samenwerking.

Hij liet de universiteit niet meteen achter zich en werkte vijf jaar als wetenschappelijk medewerker in het Instituut voor Sociaal recht van de KULeuven. Als verantwoordelijke voor de internationale projecten en coördinator van het Europese Instituut voor Sociale Zekerheid, kreeg hij de kans om een interessant netwerk op te bouwen en een schat aan ervaringen op te doen.
 
Van daaruit was het een logische stap om als consult sociale-zekerheidssystemen te gaan moderniseren in de toenmalige kandidaat-lidstaten in Centraal en Oost-Europa. In 2000 werd hij gerecruteerd als Secretaris-Generaal van het Europees Platform voor Revalidatie, een Europese koepelorganisatie in de sociale sector. In deze functie verdedigde hij 14 jaar lang de belangen van de zorgsector op Europees vlak, en werd hij tevens afgevaardigd als directeur van MISSOC (een Europese databank van sociale-zekerheidswetgevingen).

Vanuit zijn ervaring en engegement in de sociale sector wil Jan ook op politiek vlak een bijdrage leveren om onze sociale zekerheid te moderniseren en leefbaar te houden. Hij gelooft immers rotsvast in een sociaal beleid dat tezelfdertijd activeert en echt bescherming biedt aan zij die dit het meest nodig hebben.

Jan is van kindsbeen af gefascineerd door Koning Voetbal. Meer dan 25 jaar was hij actief als speler in Herk-de-Stad en in Tervuren. Nadien op een  iets rustiger tempo bij de veteranen en als bestuurslid van de lokale club. Daarnaast kan hij het meest genieten van een skivakantie, of van een lekker pintje met vrienden.

Medewerkers

Lies Eykens

Parlementair medewerker